NATURBONUSEN
Som medlem i vår kundklubb gör du en viktig insats för miljön och friluftslivet.
Varje år skänker Naturkompaniet en procent av det totala beloppet som medlemmarna handlar för under ett kalenderår till ett natur- eller miljövårdsprojekt. Vi på Naturkompaniet började med detta för några år sedan och hittills har vi kunnat bidra till flera viktiga projekt som du kan läsa mer om nedan. 

2019 års prisutdelning för Naturbonusvinnarna hölls på Utefest i början av september.